İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


                
İNSAN KAYNAKLARI
Voyager Otomotiv olarak şirket başarımızı ve gücümüzü sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, kaliteli hizmete inanan, katma değer üreten insan kaynağından almaktayız…
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Şirketimize kazandırmak,  
Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak verimlilik, karlılık, müşteri memnuniyeti gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.
KURUMSAL DEĞER VE İLKELERİMİZ
Müşteri memnuniyeti: Müşterilerimizin tam memnuniyetini sağlamak için çaba sarf etmek
İş Ahlakı: Bütün faaliyetler, kararlar ve ilişkilerde en yüksek ahlaki değerleri gözetmek.
Sürekli Gelişim: Yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.
Çalışanlar: Çalışanları kendilerini geliştirmeleri için, eğitim ve gerekli diğer olanakları sağlayarak desteklemek.  Üstün performansı takdir edip ödüllendirmek, tüm çalışan ilişkilerinde dürüstlüğü esas almak.
Takım Çalışması ve Karar Alma: Problemler karşısında çözüm odaklı yaklaşım sergilemek.
Açık İletişim: İletişimde karşılıklı bilgi verme ve dinlemeyi temel almak. 
Herkesin, düşüncelerini organizasyonun her düzeyinde,  açıkça ifade edebileceği bir ortam oluşturmak.
Yenilikçilik: Değişen pazar talepleri, teknoloji ve diğer tüm koşullara kolayca uyum sağlamak, pazarda yeniliklere öncülük eden firma olmak…